Pirmasis puslapis > Naujienos

 

Naujienos

 

2020-11-11

Valstybinis Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringas

 

2020-09-14

2020-2021 m. medžioklės sezono papildomas limitas

 

2020-08-14

2020-2021 m. medžioklės sezono limitai

 

2020-03-25

PATIKSLINTAS ŽUVŲ NERŠTO IR MIGRACIJOS LAIKOTARPIS KAUNO HE TVENKINYJE

 

2020-01-30

ATASKAITA APIE UŽTVANKAS, GALINČIAS SUKELTI NEIGIAMAS PASEKMES APLINKAI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI

 

2020-01-15

Dėl AGENTŪROS VYKDOMO VALSTYBINIO KURŠIŲ MARIŲ MONITORINGO

 

2019-10-15

PASKELBTA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU SAUGOMŲ RŪŠIŲ NAUDOJIMO LEIDIMŲ IŠDAVIMU BEI PRAŠYMŲ LEIDIMAMS GAUTI PATEIKIMU

 

2019-08-12

Naujienos

 

2019-06-12

DISKUSIJA APIE PRIEMONES MAŽINANČIAS ŽEMĖS ŪKIO POVEIKĮ APLINKAI

 

2019-05-27

NEPASKIRSTYTAS (PAPILDOMAS) KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS

 

2019-05-15

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA DALYVAUJA KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADE

 

2019-03-29

Pasikeitė melioracijos reikmėms sureguliuotų upių tvarkymo reikalavimai

 

2019-01-22

Informuojame, kad atnaujinta ataskaita "Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį"

 

2019-01-14

Ūkio subjektams, teikiantiems vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas

 

2018-10-05

Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko?

 

2018-09-10

Daugiau ariamos žemės – daugiau nitratų upėse?

 

2018-08-08

Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės

 

2018-07-20

Dėl žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusių pranešimų apie galimus laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir gerovės reikalavimų pažeidimus Klaipėdos regione, cirko veikloje

 

2018-06-26

Informacija apie žuvų neršto pabaigą Kauno HE tvenkinyje

 

2018-05-02

Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose

 

2018-03-30

Patikslintas žuvų neršto ir migracijos laikotarpis Kauno HE tvenkinyje

 

2018-03-01

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai

 

2017-12-27

Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų

 

2017-11-03

Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą

 

2017-07-13

Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas

 

2017-06-29

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

2015-05-25

Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso

 

2015-05-15

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

 

2014-12-31

Agentūros tyrimų laivai