Interaktyvus upių, ežerų ir tvenkinių ekologinės būklės žemėlapis 2016-2021 m.

 

Upių baseinų rajonų valdymo planai

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastro žemėlapis

(Spauskite čia)

 

Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai

 
 

Valstybinis Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringas

Valstybinio Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo stočių tinklas

2020-2021 m. medžioklės sezono papildomas limitas

Kanopinių medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2020-2021 m. medžioklės sezoną AKTUALUS PAPILDOMAS (NEPASKIRSTYTAS) limitas

2020-2021 m. medžioklės sezono limitai

Informuojame, kad 2020 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-495 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2020-2021 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ patvirtinti Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2020-2021 metų medžioklės sezoną limitai.

 

Kviečiame susipažinti su limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitais kiekvienam medžioklės plotų naudotojui.

 

*Pastaba: Ukmergės r. sav. skirtuose tauriųjų elnių sumedžiojimo per 2020-2021 metų sezoną limituose techninės klaidos: skiltyje „Taurieji elniai“ „Iš viso“ vietoje „412“ turi būti „413“, skiltyje „iš jų patelių ar jauniklių iki vienerių metų“, vietoje „293“ turi būti „294“.

 

Pastebėjus neatitikimus bei galimas technines klaidas, prašome informuoti Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyr. specialistę Jurgitą Ivanovienę tel. 8 706 68050, el. pašto adresu: jurgita.ivanoviene@aaa.am.lt.

PATIKSLINTAS ŽUVŲ NERŠTO IR MIGRACIJOS LAIKOTARPIS KAUNO HE TVENKINYJE

AB „Ignitis gamyba“ informavo Aplinkos apsaugos agentūrą, kad vadovaujantis Kauno hidroelektrinės tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, vykdo vandens lygio svyravimų poveikio žuvų ir vandens paukščių populiacijoms Kauno hidroelektrinės tvenkinyje monitoringą, kurio metu nustatyta, kad faktinis žuvų nerštas prasidėjo 2020 m. kovo 18 d.

ATASKAITA APIE UŽTVANKAS, GALINČIAS SUKELTI NEIGIAMAS PASEKMES APLINKAI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI

Ataskaita parengta įgyvendinant ŽUM ir AM įsakymą Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.