Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR) > Žeimenos pabaseinis

 

Žeimenos pabaseinis

 

     Formalios Žeimenos upės versmės – Žeimenų ežeras. Ji teka Žeimenos smėlingąja lyguma, o jos intakų aukštupiai drenuoja Aukštaičių ir Švenčionių aukštumų pašlaites. Žeimenos baseinas pasižymi itin dideliu ežerų skaičiumi: iš viso baseine yra 479 ežerai, didesni kaip 0,5 ha, jų suminis plotas sudaro 180 km2 (ežeringumas 6,4 %). Tuo tarpu upių tinklo tankumas mažas – tik 0,47 km/km2. Gamtinių sąlygų kompleksas palankus formuotis požeminiams vandenims: miškingumas 31 %, lengvos mechaninės sudėties gruntai dengia 76 % baseino paviršiaus.

 

Žeimenos pabaseinis

Didesnės raiškos žemėlapis

 

 

     Nors Žeimenos baseinas sudaro 11 % Neries baseino ploto, jis formuoja apie 25 % metinio nuotėkio. Metinio nuotėkio hidromodulis Žeimenos aukštupyje yra 7,1 l/s iš km2, žemupyje – 8,2 l/s iš km2.

 

     Žeimena yra viena švariausių didesnių Lietuvos upių, ypač švarios yra Būka (Žeimenos intakas) ir Švogina (įteka į Dringio ežerą).

 

Žeimenos  pabaseinio pagrindinės upės:

Upė

Vyresnė upė

   

Žeimena

Neris

   

Kiauna

Žeimena

   

Lakaja

Žeimena

   

Saria

Žeimena

   

Mera-Kūna

Žeimena

   

Dubinga

Žeimena

   

Šakarvos upelis

Žeimenų ež. (Žeimenos)

   

Kretuona

Žeimenų ež. (Žeimenos)

   

Dumblys

Šakarvos upelio

   

Dringykščia

Šakarvos upelio

   

Dumblynė

Dringykščio ež. (Dringykščios)

   

Švogina

Dringio ež. (Dumblynės)

   

Alksnelė

Linkmeno ež. (Dumblio)

   

Asėka

Linkmeno ež. (Dumblio)

   

Srovė

Asėko ež. (Asėkos)

   

Būka

Baluošo ež. (Srovės)

   

Aiseta

Kiauno ež. (Kiaunos)

   

Peršokšna-Dumblė

Lakaja

   

Spengla

Dubinga