Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Nuotekų tvarkymas > Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimas

 

Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimas

Miesto nuotekų valymo direktyva yra viena iš pagrindinių vandens politikos priemonių Europoje. Ja siekiama apsaugoti aplinką nuo neigiamo miesto nuotekų poveikio ir nuo biologiškai skaidomų gamybinių nuotekų iš maisto pramonės sektoriaus. Direktyva reikalaujama tinkamai surinkti nuotekas, taip pat reglamentuojamas nuotekų išleidimas, nurodant būtinąjį taikytiną valymo būdą ir nustatant didžiausias pagrindinių išleidžiamų teršalų (organinių medžiagų ir maistinių medžiagų) ribines vertes. Visiškas direktyvos įgyvendinimas yra būtina sąlyga siekiant aplinkos apsaugos tikslų, nustatytų ES vandens pagrindų direktyvoje ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje.

 


Miestų nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė

 

 Nr.  Metai  Miestų nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė
1. 2002

 Parsisiųsti

 Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2002 m. (schema)

2. 2003  Parsisiųsti
 Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2003 m. (schema)
3. 2004

 Parsisiųsti

 Miestų nuotekų valymo įrenginių išvalymo rodiklių atitikimas nuotekų užterštumo normoms 2004 m. (schema)

4. 2005  Parsisiųsti
5. 2006  Parsisiųsti
6. 2007  Parsisiųsti
7. 2008  Parsisiųsti
8. 2009  Parsisiųsti
9. 2010  Parsisiųsti
10. 2011  Parsisiųsti
11. 2012  Parsisiųsti
12. 2013  Parsisiųsti
13. 2014  Parsisiųsti
14. 2015  Parsisiųsti
15. 2016  Parsisiųsti
16. 2017  Parsisiųsti
17. 2018  Parsisiųsti atnaujinta 2019-12-03
18. 2019  Parsisiųsti 2020-06-30
19. 2020  Parsisiųsti 2021-05-18

 

Informacija apie didesnes nei 2000 GE aglomeracijas

 

Nr. Metai

Informacija apie didesnes nei 2000 GE aglomeracijas

1. 2019

Parsisiųsti atnaujinta 2020-09-29

 

 

Žemiau esančioje apžvalgoje visuomenei pateikiama informacija apie miesto nuotekų, surinkimą, išleidimą, nuotekų dumblo šalinimą ir investicijas vandentvarkos projektams Lietuvoje, įgyvendinant Tarybos direktyvą 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo. Žemėlapyje pateikiama informacija apie visų didesnių nei 2000 GE aglomeracijų atitikimą miesto nuotekų valymo direktyvos reikalavimams.