Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > 2016-2021 m. upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos

 

2016-2021 m. upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos

Parengtus upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas galite parsisiųsti pasinaudodami žemiau pateiktomis nuorodomis:

 

Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų santrauka

 

Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas

Nemuno upių baseinų rajono priemonių programa

 

Lielupės upių baseinų rajono valdymo planas

Lielupės upių baseinų rajono priemonių programa

 

Ventos upių baseinų rajono valdymo planas

Ventos upių baseinų rajono priemonių programa

 

Dauguvos upių baseinų rajono valdymo planas

Dauguvos upių baseinų rajono priemonių programa

 

Pagrindžiamoji medžiaga

 

Paviršinių vandens telkinių apibūdinimo ir būklės nustatymo metodika

Požeminio vandens būklė

SWAT modelio duomenų ir parametrų atnaujinimas

Taršos šaltiniai ir taršos mažinimo priemonės

Drenažo poveikis

Pavojingos medžiagos

Saugomos teritorijos

Vandens naudojimo analizė ir sąnaudų susigrąžinimo įvertinimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Visuomenės informavimas

 

 

Rizikos vandens telkinių informacija.

 

GIS informacija ("shp" formatu).

 

Upių baseinų rajonai

Pabaseiniai

Paviršinių vandens telkinių vandens surinkimo teritorijos

Paviršinių vandens telkinių surinkimo teritorijos (mikrolygis)