Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Informacija ūkio subjektams apie ataskaitų teikimą > Nuotekų dumblo apskaitos duomenys

 

Nuotekų dumblo apskaitos duomenys

Informuojame, kad dumblo tiekėjai, perduodantys dumblą naudoti tręšimui žemės ūkyje, praėjusių kalendorinių metų nuotekų dumblo kokybės apskaitos duomenis ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 1 d. privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“).

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

-     apie ūkio subjektus, nepateikusius nuotekų dumblo kokybės apskaitos duomenų iki nustatyto termino, bus informuotas Aplinkos apsaugos departamentas;

-     vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 65 straipsniu,

„Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimų dėl kokybės apskaitos ar tyrimų nevykdymas užtraukia baudą nuo keturių šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Šio straipsnio 11 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“.

 

 

Nuotekų dumblo kokybės apskaitos žurnalo duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija).

 

Prisijungimas prie  IS „AIVIKS“ duomenų teikimo sistemos (paraiškos teikimas)

Prisijungimas prie IS „AIVIKS“ duomenų teikimo sistemos patvirtintiems naudotojams

 

Kilus problemų dėl prisijungimo prie IS „AIVIKS“, ar turint klausimų dėl paraiškų teikimo, kreiptis elektroniniu paštu pagalba@aaa.am.lt


Nuotekų dumblo apskaitos žurnalas ir jo užpildymo tvarka

Nuotekų dumblo apskaitos žurnalo pildymo IS „AIVIKS“ instrukcija