Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR)

 

Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR)

 

Baseinai


Valdymo patogumui Lietuvoje išskirti 4 upių baseinų rajonai (UBR), sudaryti iš vieno ar kelių upių baseinų:

 

  • Nemuno UBR, kuriam priskiriama Lietuvos teritorijoje esanti Nemuno upės baseino dalis, Pajūrio upių baseinų dalis (išskyrus Šventosios ir Bartuvos upių baseinus), Priegliaus upės baseino dalis, Kuršių marių dalis ir Baltijos jūros pakrantės vandenys;
  • Lielupės UBR, kuriam priskiriama Mūšos (Lielupės) upės baseino dalis, esanti Lietuvos teritorijoje;
  • Ventos UBR, kuriam priskiriama: Ventos, Bartuvos ir Šventosios upių baseinų dalys, esančios Lietuvos teritorijoje;
  • Dauguvos UBR, kuriam priskiriama Dauguvos upės baseino dalis, esanti Lietuvos teritorijoje.

 

Upės baseinu (pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą) vadinama ta teritorija, iš kurios paviršinis vanduo upėmis ir ežerais nuteka į jūrą vienos upės žiotimis. Lietuvos teritorijoje išskiriami 7 upių baseinai (Nemuno, Lielupės, Dauguvos, Ventos, Bartuvos, Šventosios, Priegliaus). Mažų, tiesiogiai į Baltijos jūrą ir Kuršių marias įtekančių upelių baseinai yra apjungti į vieną, Lietuvos pajūrio upių baseiną.

Didžiausią plotą užimantį Nemuno upių baseino rajoną sudaro 10 pabaseinių, antrą pagal dydį Lielupės upių baseino rajoną – 3 pabaseiniai ir t.t.

 

Lietuvos pabaseiniai

 

 

 

Nemuno UBR

Visas Nemuno baseino plotas apima 97 928 km2, iš kurių 46 700 km2 yra Lietuvos teritorijoje, 45 450 km2 - Baltarusijos, 2 520 km2 - Lenkijos, 3 170 km2 - Rusijos ir 88 km2 - Latvijos teritorijoje. Visas upės ilgis yra 937 km, per Lietuvą ji teka 475 km ir įteka į Kuršių marias, kurios sąsiauriu jungiasi su Baltijos jūra. Lietuvoje Nemuno baseinas apima apie 75% šalies teritorijos.

Nemuno UBR sudaro:
Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinis
Merkio pabaseinis
Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) pabaseinis
Žeimenos pabaseinis
Šventosios pabaseinis
Nevėžio pabaseinis
Dubysos pabaseinis
Šešupės pabaseinis
Jūros pabaseinis
Minijos pabaseinis
Priegliaus baseinas
Lietuvos pajūrio upių baseinas
Tarpiniai ir priekrantės vandenys


Lielupės UBR

Lietuvoje yra Nemunėlio aukštupys, vidurupyje upė teka Lietuvos-Latvijos pasieniu, o žemupys jau yra Latvijoje. Lietuvoje yra apie 47 % viso baseino ploto. Lietuviškosios baseino dalies ežeringumas – tik 0,4 %. Iš viso yra apie 40 ežerų, didesnių kaip 0,5 ha, bet jų bendras plotas – tik 8,4 km2

 

Vidutinis metų nuotėkio hidromodulis įvairiose baseino dalyse kinta nuo 5,8 l/s iš km2 Apaščios baseine iki 9,2 l/s iš km2 Vyžuonos baseine. Vidutinis lietuviškosios baseino dalies metų nuotėkio hidromodulis yra apie 7 l/s iš km2. Lietuvoje surenkamas Nemunėlio debitas ties pasieniu yra 13,2 m3/s.

 

Lielupės UBR sudaro:

Mūšos pabaseinis
Lielupės mažųjų intakų pabaseinis

Nemunėlio pabaseinis

 

 

Dauguvos UBR

Dauguvos baseino lietuviška dalis yra Sėlių aukštumoje. Tai Dysnos, Laukesos-Nikajos ir Ilukstės upių baseinų dalys.

Upių tinklo tankumas Dauguvos intakų baseine palyginti retas (apie 0,9 km/ km2). Baseine yra nemažai ežerų, tarp jų ir didelių – Dysnų , Drūkšių, Ažvinčio, Smalvo, Apvardų, Prūto, Visagino, Erzvėto. Daugiausiai ežerų yra Dysnos intako Drūkšos drenuojamo Drūkšių ežero baseine: kartu su pačiu Drūkšių ežeru baseino ežeringumas yra net 15,5 %. Miškų išlikę nedaug (Dysnos baseino miškingumas 11,2 %).

Dysna išteka iš Dysnykščio ežero, Lietuvoje teka 17 km, 39 km teka Lietuvos-Baltarusijose siena, paskui – Baltarusijos teritorija. Jau Baltarusijoje į Dysną įteka Lietuvoje susiformavę intakai – Drūkšių ežero baseiną drenuojanti Drūkša ir Švenčionių aukštumas drenuojanti Birvėta. Baseino metinis nuotėkio hidromodulis yra apie 5,7 l/s iš km2, vidutinis Dysnos debitas ties Lietuvos-Baltarusijos siena – apie 4 m3/s.

Laukesa-Nikaja vadinama dvigubu vardu, nes iš Auslo ežero ištekanti Nikaja, pratekėjusi pro Zaraso ežerą, virsta Laukesa, kuri, pratekėjusi pasienyje esantį Laukeso ežerą, virsta Lauce, kuri jau teka Latvijos teritorijoje ir ten įteka į Dauguvą. Laukesos-Nikajos baseinas labai ežeringas (apie 9 %), didžiausias ežeras – Avilys. Vidutinis metinis nuotėkio hidromodulis yra tik 5,25 l/s iš km2, vidutinis Laukesos-Nikajos debitas Lietuvos-Latvijos pasienyje yra apie 1,6 m3/s.

Lietuvoje esanti Ilukstės dalis vadinama Lukšta. Ji išteka iš pasienyje telkšančio Lukšto ežero. Lietuviškos baseino dalies ežeringumas siekia 9 %, didžiausias ežeras – Čičirys.


Ventos UBR

Venta išteka iš Žemaičių aukštumos ir įteka į Baltijos jūrą ties Ventspiliu. Lietuvoje yra beveik 44 % baseino ploto. Vidutinis upių tinklo tankumas Ventos baseine yra 0,83 km/km2, jos intako Varduvos baseine – 1,32 km/km2. Baseino lietuviškosios dalies ežeringumas yra apie 1 % (iš viso yra virš 80 ežerų). Didžiausi ežerai telkšo Virvyčios baseine (ežeringumas 2,1 %). Didžiausi ežerai – Lūkstas, Plinkšiai, Mastis, Biržulis, Tausalas, Germantas, Stervas. Apie 70 % baseino ploto užima šlapios žemės, virš 9 % - pelkės. Didžiausias pelkių masyvas – Kamanos.

Metinis nuotėkio hidromodulis baseine kinta nuo 12,3 iki 5,2 l/s iš km2, vandeningiausios upės – Varduva ir Virvyčia (atitinkamai 10,4 ir 10,3 l/s iš km2), mažiausias nuotėkis – Ringuvos ir Dabikinės baseinuose (atitinkamai 5,2 ir 5,5 l/s iš km2). Ventos vidutinis metinis debitas ties pasieniu – apie 38,5 m3/s.

Ventos UBR sudaro:
Šventosios baseinas
Bartuvos baseinas

 

2009-04-27

Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinis

 

2009-04-27

Merkio pabaseinis

 

2009-04-27

Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) pabaseinis

 

2009-04-27

Žeimenos pabaseinis

 

2009-04-27

Šventosios pabaseinis

 

2009-04-27

Nevėžio pabaseinis

 

2009-04-27

Dubysos pabaseinis

 

2009-04-27

Šešupės pabaseinis

 

2009-04-27

Jūros pabaseinis

 

2009-04-27

Minijos pabaseinis

 

2009-04-27

Priegliaus baseinas

 

2009-04-27

Lietuvos pajūrio upių baseinas

 

2009-04-27

Mūšos pabaseinis

 

2009-04-27

Lielupės mažųjų intakų pabaseinis

 

2009-04-27

Šventosios baseinas

 

2009-04-27

Bartuvos baseinas

 

2009-09-09

Upių pabaseiniai trimatėje erdvėje

 

2011-02-18

Tarpiniai bei priekrantės vandenys