Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > NEPASKIRSTYTAS (PAPILDOMAS) KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS

 

NEPASKIRSTYTAS (PAPILDOMAS) KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS

Žemiau pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu  Nr. D1-293 „Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo“ patvirtintų Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną nepaskirstytų (papildomų) limitų paskirstymas.

Nepaskirstytas (papildomas) kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės sezoną limitas. Nuoroda į teisės aktą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2c68d00757611e9b81587fcbd5a76f6