Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Kviečiame visuomenę komentuoti vandensaugos priemonių apžvalgas

 

Kviečiame visuomenę komentuoti vandensaugos priemonių apžvalgas

Aplinkos apsaugos agentūra parengė vandensaugos problemų apžvalgas ir teikia jas visuomenei komentuoti. Informacija parengta atskirai kiekvienam Lietuvos upių baseinų rajonui (toliau – UBR) – Nemuno, Dauguvos, Lielupės ir Ventos. Apžvalgose pateikta informacija apie pagrindines UBR gamtines charakteristikas ir preliminarias žmogaus veiklos poveikio rūšis bei mastą.

 

Vandensaugos problemų apžvalgų parengimo tikslas – supažindinti visuomenę su preliminariomis UBR vandens apsaugos problemomis, surinkti visuomenės komentarus bei pagal juos patikslinti ir papildyti nustatytų problemų sąrašą, kad būtų galima parengti kokybiškus UBR valdymo planus ir priemonių programas (2016-2021 m. periodui), padėsiančius lanksčiai, tinkamai, efektyviai ir daugumai priimtinu būdu išspręsti opiausius vandens apsaugos klausimus šiuose upių baseinų rajonuose.


Vandensaugos problemų apžvalgas galite parsisiųsti paspaudę žemiau pateiktas nuorodas:

Nemuno UBR paviršinių vandens telkinių vandensaugos problemų apžvalga
Ventos UBR paviršinių vandens telkinių vandensaugos problemų apžvalga
Lielupės UBR paviršinių vandens telkinių vandensaugos problemų apžvalga
Dauguvos UBR paviršinių vandens telkinių vandensaugos problemų apžvalga

Komentarus ir pasiūlymus (išdėstytus raštu bei nurodžius siunčiančio asmens/ įstaigos kontaktus) siųskite Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu m.pankauskas@aaa.am.lt arba paštu adresu Juozapavičiaus 9, LT-09311, Vilnius.

 

Atsiliepimų vandensaugos problemų apžvalgoms laukiama iki 2014 m. birželio 22 d., tačiau, turint omenyje labai trumpą UBR valdymo planų parengimo laikotarpį bei norint spėti realiai atsižvelgti į visuomenės komentarus, visas pastabas ir pasiūlymus pageidautina gauti iki 2014 m. gegužės 30 d.