Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR) > Upių pabaseiniai trimatėje erdvėje

 

Upių pabaseiniai trimatėje erdvėje

Aplinkos apsaugos agentūra, siekdama vaizdžiai pristatyti upių baseinų rajonų valdymą visuomenei, pateikia upių pabaseinius trimatėje erdvėje.

 

Šiuo metu trimatėje erdvėje yra pateikiami Neries ir Nevėžio pabaseiniai. Šie pabaseiniai išskirti dėl taršos pobūdžio specifiškumo. Nevėžio pabaseinis yra daugiausia veikiamas pasklidosios taršos, tuo tarpu Neries – sutelktosios taršos.


Pabaseinių atvaizdavimas (trimatė animacija) prasideda nuo upių žiočių ir sklendžiant virš upių vagų pasibaigia aukštupyje (Nevėžio upė) arba prie Lietuvos Respublikos sienos (Neries upė). Galima stebėti kur pabaseinyje yra išsidėstę žemumos ir aukštumos, miškai, sutelktosios ir pasklidosios taršos šaltiniai, paviršinio vandens monitoringo vietos (sutartiniai ženklai pateikiami žemiau).

 

Miškai atvaizduojami medžių simboliais, vienas medis reprezentuoja 10 hektarų miško. Spygliuočių, plačialapių miškai ir krūmynai atvaizduojami skirtingais simboliais. Sutelktosios taršos šaltiniai pateikiami gamyklų simboliu, kurio dydis priklauso nuo išleidžiamo į vandens telkinius bendrojo fosforo kiekio. Pasklidosios taršos šaltiniai dažniausiai yra ariamosios žemės, kurios atvaizduojamos gelsvai rudos spalvos plotais. Pateikiamos 2009 metų paviršinio vandens monitoringo vietos, kurios pažymėtos raudonais simboliais (rombai).

 

Kuriant Neries ir Nevėžio pabaseinių trimačius modelius buvo panaudoti šie duomenys:

LR M 1:50 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB50LT, © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, 2008
NŽT logo
LR M 1:10 000 kartografinių duomenų bazė KDB10LT, © Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM,1996 – 2009; NŽT logo

 

Norint matyti kokybišką vaizdą yra būtina turėti naujausią Flash Player versiją. Ją galima atsisiųsti adresu http://www.adobe.com/products/flashplayer/

 

 

 

 

Sutartiniai ženklai

 

Ariamoji žemė (sutartinis ženklas) Ariamoji žemė Miškai (sutartinis ženklas) Miškai
Išleistuvas (sutartinis ženklas) Išleistuvas (gamyklos simbolis) Upės ir ežerai (sutartinis ženklas) Upės ir ežerai
Paviršinio vandens monitoringo vieta (sutartinis ženklas) Paviršinio vandens monitoringo vieta