Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Rizikos vandens telkinių informacija

 

Rizikos vandens telkinių informacija

Rizikos vandens telkiniai dėl pasklidosios taršos poveikio ir jų baseinai.

 

Rizikos vandens telkinių dėl pasklidosios taršos poveikio baseinų GIS informacija („.shp“ formatas).

 

Rizikos vandens telkinių sąrašas.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyrių; Martynas Pankauskas tel. 870662024, el. p. martynas.pankauskas@aaa.am.lt, Gediminas Dūdėnas tel. 870668075, el. p. gediminas.dudenas@aaa.am.lt .