Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR) > Lielupės mažųjų intakų pabaseinis

 

Lielupės mažųjų intakų pabaseinis

 

     Visi Lietuvoje esantys Lielupės intakai – kairieji. Jie teka Žemgalos lyguma. Upeliai lėti, jų vagos beveik ištisai sureguliuotos. Ežerų šiame baseine išvis nėra, išskyrus neaiškios kilmės Žvelgaičio tvenkinį-ežerėlį (0,27 km2).

     Metų nuotėkio hidromodulis Lielupės intako Švėtės baseine yra 5,4 l/s iš km2, kito intako Yslikio aukštupyje – tik 4,5 l/s iš km2. Ypatinga Lielupės baseino ypatybė – kad upeliai itin nusenka vasarą, nes pagrindines uolienas dengiančioje dugninėje morenoje beveik nėra požeminio vandens sluoksnių. Vidutinis hidromodulis vasaros nuosėkio laikotarpiu yra mažesnis kaip 0,5 l/s iš km2 ir mažesni upeliai išvis išdžiūsta.

 

Lielupės mažųjų intakų pabaseinis

 

 

     Lielupės mažųjų intakų pabaseinio pagrindinės upės:

Upė

Vyresnė upė

   

 

 

       

Lielupė (be Mūšos ir Nemunėlio)

Baltijos jūra

       

 

 

       

Yslykis

Lielupė

       

Švitinys

Lielupė

       

 

 

       

Virčiuvis

Lielupė

       

Platonis

Lielupė

       

Švėtė

Lielupė