Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

 

Dėl prekybos laukiniais gyvūnais

Primename, kad jau nuo 2009-09-01 Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama prekiauti ir nelaisvėje laikyti tam tikrų rūšių laukinius gyvūnus (įskaitant, bet neapsiribojant liūtais ir afrikiniais drambliais). Teisės aktuose nurodytos išimtys, kuomet šie draudimai netaikomi. Asmenys, ketinantys prekiauti (viešai eksponuoti siekiant gauti pajamų) ar nelaisvėje laikyti draudžiamuosiuose sąrašuose nurodytų laukinių gyvūnų rūšių egzempliorius, privalo pateikti dokumentinius įrodymus, pagrindžiančius galimą išimčių taikymą ir gauti Aplinkos apsaugos agentūros leidimą šių veiklų vykdymui.

 

2017-06-27 Agentūra užbaigė Čekijos bei Italijos piliečių prašymų dėl leidimų prekiauti liūtais ir drambliais išdavimo nagrinėjimo procedūras ir suteikė teisę viešai eksponuoti siekiant gauti pajamų minėtus gyvūnus. Šie asmenys liūtus ir dramblį į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežė, laikė nelaisvėje ir naudojo cirko pasirodymuose negavę privalomo Agentūros leidimo. Prašymų išduoti leidimus nagrinėjimas užtruko 4 mėnesius, kadangi gyvūnų savininkai nepateikė būtinų dokumentinių įrodymų, pagrindžiančių teisėtą komercinį šių laukinių gyvūnų naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

Raginame asmenis, ketinančius viešai eksponuoti siekiant gauti pajamų laukinius gyvūnus, į Agentūrą su prašymu išduoti leidimą kreiptis iš anksto (prieš pradedant vykdyti veiklą) ir pateikti privalomus laukinių gyvūnų teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančius dokumentus.


Pažymėtina, kad vis daugiau Europos Sąjungos šalių uždraudžia cirko pasirodymus, kuriuose naudojami laukiniai gyvūnai. Latvijos Seimas yra patvirtinęs įstatymo projektą, kuriuo cirko pasirodymuose uždrausta naudoti laukinius gyvūnus, tarp jų ir tuos, kurie gimė nelaisvėje.