Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro dokumentai

 

 

Atlyginimas už LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis mokamas mokamuoju pavedimu banke į Kadastro tvarkymo įstaigos banko sąskaitą LT804010042400050251 (AB DNB bankas, banko kodas 40100), pagal Aplinkos ministro įsakymu nustatytus įkainius

 

Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras - Lietuvos hidrografinis tinklas

 

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastras (UETK) yra valstybės kadastras. UETK valdytojas yra Aplinkos ministerija, UETK tvarkytojas - Aplinkos apsaugos agentūra. UETK duomenis į UETK teikia kadastro objektų savininkai ir valdytojai, hidrotechnikos statinių savininkai ir valdytojai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Agentūra.

 

Pagrindinis UETK tikslas - duomenų apie UETK objektus surinkimas, sisteminimas, centralizuotas valdymas ir pateikimas suinteresuotiems asmenims elektroninėje erdvėje, užtikrinant duomenų ir informacijos naudojimą, kokybę, apsaugą ir viešumą.

 

Šio UETK kadastro paslaugų gavėjai yra Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, organizacijos bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys į UETK duomenis bei juos gaunantys:

 

  • UETK objektų savininkai ir valdytojai;
  • Hidrotechnikos statinių savininkai ir valdytojai;
  • Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos darbuotojai;
  • Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai;
  • Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

Paslaugų gavėjams UETK informacija ir duomenys teikiami UETK nuostatų nustatyta tvarka. UETK informacija ir duomenys paslaugų gavėjams teikiami pagal prašymus, pateiktus Agentūrai raštu arba elektroniniu būdu naudojantis elektroninių paslaugų portalu. UETK gali būti teikiami vienkartiniu būdu pagal prašymus arba nuolatiniu būdu, kai yra sudaromos UETK duomenų teikimo sutartys. UETK informacija ir duomenys paslaugų gavėjams teikiami žodžiu, raštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis. Paslaugų gavėjams teikiama UETK informacija duomenų išrašais/duomenų rinkiniais. UETK tvarkytojas su 14 institucijų yra sudariusi Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų teikimo sutartis. Pagal sutartyse nustatytas sąlygas UETK tvarkytojas įsipareigoja teikti institucijoms UETK duomenis, o gavėjas privalo naudotis duomenimis sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka. Sutartis galioja neterminuotai ir teikiama neatlyginamai. Sutartyje nurodomi darbuotojai, kurie galės naudotis duomenimis ir paskiriamas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

UETK duomenų teikimo būdai ir paslaugų kainos

Eil. Nr.

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau- Kadastras) duomenų ir informacijos teikimo būdai

Atlyginimo už Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų ir informacijos vienetą dydis, be PVM (įskaitant patvirtinimą, kad duomenų ir informacijos nėra).

1.

Pagrindinių Kadastro duomenų išrašo apie vieną Kadastro objektą teikimas raštu

4,6 €

1.1

Visų (pagrindinių ir specifinių) Kadastro duomenų išrašo apie vieną Kadastro objektą teikimas raštu  

8,7 €

2.

Pagrindinių Kadastro duomenų išrašo apie vieną Kadastro objektą teikimas į rankas

3,8 €

2.1

Visų (pagrindinių ir specifinių) Kadastro duomenų išrašo apie vieną Kadastro objektą teikimas į rankas

7,8 €

3.

Pagrindinių Kadastro duomenų išrašo apie vieną Kadastro objektą teikimas elektroninių ryšių priemonėmis

3,5 €

3.1

Visų (pagrindinių ir specifinių) Kadastro duomenų išrašo apie vieną Kadastro objektą teikimas elektroninių ryšių priemonėmis

7,2€

4.

Metinis abonentinis mokestis už Kadastro duomenų ir informacijos teikimą pagal Kadastro duomenų teikimo sutartis

3070,0 €

 

Visa Lietuvos teritorija yra Baltijos jūros baseine. Šalies hidrografinį tinklą sudaro upės, kanalai, ežerai ir tvenkiniai, priekrantė, Baltijos jūra ir dirbtiniai nepratekami paviršiniai vandens telkiniai.

 

Lietuvos hidrografinio tinklo žemėlapis (uetk.am.lt)

 

Pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų 2018 m. vasario mėn. registracijos duomenis didžiausią Lietuvos teritorijos plotą užima ežerai - 884,56 km2,  Kuršių marios - 413 km2, upių vagos - 332 km2  ir tvenkiniai- 236 km2. Lietuvoje yra užregistruoti 5 kanalai: Karaliaus Vilhelmo kanalas, Ventos perkasas, Sanžilės kanalas, Merkio- Vokės kanalas, Pailių kanalas, kurių bendras ilgis-  55.845 km. Iš viso Lietuvoje yra 2756 ežerai, kurių  bendras plotas - 88456,491 ha. Iš jų  didesnių kaip 500 ha yra 31, o didesnių kaip 1000 ha - 10. Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre yra registruoti 1034 tvenkiniai. Jų bendras plotas - 23619,395 ha. Iš jų didesnių kaip 500 ha - 4, o didesnių kaip 1000 ha - 3.

 

Lietuvos vandenų ir vandens telkinių valdymui yra sudaryti administraciniai vienetai upių baseinų rajonai: Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos.

 

Lietuvos teritorijos upių baseinų rajonais ir upių pabaseinai

 

Lietuvoje ant upių yra įrengtos 98 hidroelektrinės (HE). Daugiausiai - 64 HE yra Nemuno UBR, 29 HE patenka į Ventos UBR, 1 HE- Dauguvos UBR ir 4 HE- Lielupės UBR.