Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Upės, ežerai ir tvenkiniai > Valstybinis upių, ežerų ir tvenkinių monitoringas > Upių monitoringo rezultatai

 

Upių monitoringo rezultatai

Valstybinio upių monitoringo duomenys

 

Metai

Duomenys
2020 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, Vandens kokybė pagal fizikinius-cheminius rodiklius, Cheminė būklė
2019 Vidutiniai hidrocheminiai duomenysVandens kokybė pagal fizikinius-cheminius rodiklius, Vandens kokybė pagal biologinius kokybės elementus (fitobentosas, fitoplanktonas, zoobentosas), Cheminė būklė
2018 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, Vandens kokybė pagal fizikinius-cheminius rodiklius, Vandens kokybė pagal biologinius kokybės elementus (fitobentosas, fitoplanktonas, zoobentosas) Cheminė būklė
2017 Hidrocheminiai duomenys (vidutiniai metų ir vandens kokybės duomenys), Vandens kokybė pagal biologinius kokybės elementus (fitobentosas, fitoplanktonas, zoobentosas)

2016

Hidrocheminiai duomenys (vidutiniai metų ir vandens kokybės duomenys), Vandens kokybė pagal biologinius kokybės elementus (fitobentosas, fitoplanktonas, zoobentosas)
2015 Hidrocheminiai duomenys (vidutiniai metų ir vandens kokybės duomenys), Vandens kokybė pagal biologinius kokybės elementus (fitobentosas, vandens flora, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2014 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, vandens flora, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2013 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2012 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2011 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2010 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys. hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2009 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitobentosas, fitoplanktonas, ichtiofauna, zoobentosas)
2008 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas, fitoplanktonas, fitobentosas)
2007 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas ir vandens kokybė, fitoplanktonas)
2006 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas ir vandens kokybė)
2005 Vidutiniai hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas, fitoplanktonas)
2004 Hidrocheminiai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (makrozoobentosas, zooplanktonas, fitoplanktonas)
2003 Hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, makrozoobentosas, zooplanktonas, perifitonas), hidrocheminai duomenys
2002 Bakteriologiniai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, makrozoobentosas, zooplanktonas), hidrocheminiai duomenys
2001 Bakteriologiniai duomenys, hidrobiologiniai duomenys (fitoplanktonas, makrozoobentosas, zooplanktonas), hidrocheminiai duomenys


Žemėlapiai

 

2019 m. upių vandens kokybė pagal atskirus rodiklius                

                                                                                                                  

2019 m. upių cheminė būklė                           

 

2018 m. upių vandens kokybė pagal atskirus rodiklius                

                                                                                                                                            

2018 m. upių ir Kauno marių cheminė būklė                           

 

2017 m. upių vandens kokybė pagal atskirus rodiklius

 

2017 m. upių ir Kauno marių cheminė būklė   


2016 m. upių vandens kokybė pagal atskirus rodiklius

 

2016 m. upių ir Kauno marių cheminė būklė

 

Upių būklės apžvalga