Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR) > Priegliaus baseinas

 

Priegliaus baseinas

 

     Priegliaus baseinas yra mažiausias Lietuvos baseinas – tik 64,7 km2. Daugiausiai tai Vištyčio ežero ir jo intakų drenuojamas plotas. Priegliaus baseino teritorija yra Baltiškųjų aukštumų vakarinėje periferijoje, jame vyrauja kreidos geologiniai dariniai, o kvarterinių nuogulų storis viršija 180 m. Vyrauja jauriniai dirvožemiai. Upių tinklo tankumas 0,75-1,00 km/km2, ežeringumas – 0-2 %. Vidutinis metinis nuotėkis yra 6-7 l/s iš km2. Miškingumas mažiau kaip 10 %.

 

Priegliaus baseinas

 

 

     Priegliaus baseino pagrindinės upės:

Upė

Vyresnė upė

   

 

 

       

Vydupis

Pisa

       

Vyžaina

Vištyčio ež.