Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Potvynių rizikos valdymas > Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo atnaujinimas 2011-2018 m.

 

Preliminaraus potvynių rizikos vertinimo atnaujinimas 2011-2018 m.

Aplinkos apsaugos agentūra atnaujino preliminarų potvynių rizikos vertinimą 2011-2018 m. laikotarpiui, vadovaujantis 2007 m. ES priimta Potvynių direktyva, kurios tikslas - mažinti neigiamas potvynių pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai.

 

Įgyvendinant ES ir nacionalinės teisėje įtvirtintus reikalavimus, 2011 m. buvo parengtas ir patvirtintas Pirmasis preliminarus potvynių rizikos vertinimas. Vertinime išanalizuoti praeityje įvykę stichiniai, katastrofiniai ir kiti didelio mąsto potvyniai, apžvelgta klimato kaitos įtaka potvyniams, įvertinta tikimybė ateityje kilti panašiems reiškiniams. Remiantis šiais duomenimis buvo parengti ir 2014 m. patvirtinti detalūs potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai, o 2017 m. - numatytos priemonės neigiamam potvynių poveikiui mažinti.


Pirmasis preliminarus potvynių rizikos vertinimas buvo peržiūrėtas ir atnaujintas pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, savivaldybių, Susisiekimo ministerijos, Energetikos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir kitų institucijų pateiktais duomenimis bei studijomis susijusiomis su klimato kaitos poveikiu.

 

Savo komentarus, pastabas ir pasiūlymus visuomenė galėjo teikti ne mažiau kaip 6 mėn. iki 2020 m. gegužės 18 d. Pasibaigus derinimo periodui, buvo patvirtintas atnaujintas preliminaraus potvynių rizikos vertinimas, su kuriuo galima susipažinti čia.