Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

 

Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos vandens įstatymo nuostatas, į kurias perkelti ir pagrindinio Europos Sąjungos vandens teisinio dokumento – 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus reikalavimai, Aplinkos apsaugos agentūra kartu su Lietuvos geologijos tarnyba parengė ir teikia visuomenei komentuoti Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (toliau – UBR) valdymo planų ir priemonių programų projektus.

 

Siekiant palengvinti vandens ir vandens telkinių valdymą, Lietuvos upių baseinai buvo apjungti į keturis UBR (1 pav.): Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos. Kiekvienam UBR iki 2015 m. galo turi būti parengti ir patvirtinti UBR valdymo planai ir jų įgyvendinimo priemonių programos. Šiais dokumentais bus vadovaujamasi gerinant šalies vandens telkinių būklę 2016-2021 m.

 

 

1 pav. Lietuvoje išskirti UBR

 

Visuomenei teikiamuose atnaujintuose UBR valdymo planų ir priemonių programų projektuose apibūdinta dabartinė UBR būklė, apibendrinti ją sąlygojančios žmogaus veiklos poveikio analizės rezultatai, pateikiama informacija apie vandensaugos tikslus, išskirtus rizikos vandens telkinius, kuriuose iki 2021 m. nepritaikius priemonių nebus pasiekta gera būklė, nurodomos siūlomos priemonės vandensaugos tikslams siekti ir jų įgyvendinimo kaštai.

 

 UBR valdymo planų projektai yra skirti visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, bei kitiems socialiniams partneriams. Kviečiame susipažinti su šiais dokumentais ir aktyviai dalyvauti teikiant pastabas bei siūlymus. Pažymime, kad Jūsų aktyvus dalyvavimas naudingas parengiant galutinius UBR valdymo planus ir priemonių programas, kuriuose bus nustatytos galutinės priemonės vandensaugos tikslams siekti.

 

UBR valdymo planai ir priemonių programos bus tvirtinamos metų gale, prašome iki šių metų galo teikti pastabas ir pasiūlymus. Pastabas teikite Aplinkos apsaugos agentūrai raštu (Upių baseinų valdymo skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311 Vilnius) arba el. pašto adresu audrius.sepikas@aaa.am.lt.

 

Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Nemuno upių baseinų rajono priemonių programos projektas

Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano santrauka visuomenei

 

Lielupės upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Lielupės upių baseinų rajono priemonių programos projektas

Lielupės upių baseinų rajono valdymo plano santrauka visuomenei

 

Ventos upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Ventos upių baseinų rajono priemonių programos projektas

Ventos upių baseinų rajono valdymo plano santrauka visuomenei

 

Dauguvos upių baseinų rajono valdymo plano projektas

Dauguvos upių baseinų rajono priemonių programos projektas

Dauguvos upių baseinų rajono valdymo plano santrauka visuomenei