Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas > Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas I etapas

 

Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas I etapas

Agentūra I JSPD ciklą įgyvendino 2012 m. vykdydama projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimas“ (toliau –), kurio metu  įvertino esamą jūros aplinkos būklę (2006-2011 m. laikotarpis),  nustatė aplinkos apsaugos tikslus ir priemones gerai Baltijos jūros aplinkos būklei siekti ir gautų rezultatų pagrindu atnaujino nacionalinę Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategiją (iki 2014 m. liepos 15 d.).


I JSPD įgyvendinimo ciklo metu atliktas Lietuvos Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio įvertinimas bei nustatyta siektina gera jūros aplinkos būklė ir jūros aplinkos apsaugos tikslai.  Šių darbų rezultatai yra pateikti šiuose dokumentuose:

1. Ataskaita apie atliktą Lietuvos Baltijos jūros rajono aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio įvertinimą bei nustatytą siektiną gerą jūros aplinkos būklę ir jūros aplinkos apsaugos tikslus, skirta specialistams;

2. Leidinys „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos būklė: preliminarus vertinimas“, skirtas plačiajai visuomenei;
JSPD studija visuomenei


3. Ataskaita apie įvertintą esamą Baltijos jūros aplinkos stebėsenos (monitoringo) programą, įvertintus jos trūkumus ir parengta atnaujinta programa aplinkos komponentų būklei ir pokyčiams stebėti;


4. Parengta priemonių programa jūros aplinkos apsaugos tikslams pasiekti.


Priemonių programa. Santrauka