Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > Pagrindinės vandensaugos problemos

 

Pagrindinės vandensaugos problemos

Aplinkos apsaugos agentūra parengė pagrindinių Lietuvos vandensaugos problemų apžvalgą (toliau - Apžvalga) ir teikia visuomenei susipažinti. Apžvalga parengta įgyvendinant Vandens įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB  nuostatas. Šių nustatytų problemų pagrindu bus rengiami Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos, kuriose bus nustatyti siektini vandensaugos tikslai Lietuvos vandens telkiniuose bei priemonės jiems pasiekti iki 2027 m. Visuomenė turi galimybę pareikšti savo nuomonę, pastabas ir pasiūlymus iki 2020 m. birželio 22 d., jas pateikiant Aplinkos apsaugos agentūrai raštu, arba elektroniniu paštu (el.p.: aaa@aaa.am.lt).

 

Vandensaugos problemų apžvalga pateikiama atskiromis rubrikomis pagal problemų pobūdį, kuriose pateikiamos atskiros atitinkamų problemų apžvalgos, kurių visuma sudaro bendrą Apžvalgą. Žemiau pateikiamos nuorodos į šiais pagrindines Apžvalgos rubrikas.

 

 

2020-03-30

Sutelktoji tarša

 

2019-12-22

Poveikiai ežerams

 

2019-12-22

Hidromorfologiniai poveikiai

 

2019-12-22

Poveikiai pasienio vandens telkiniams

 

2019-12-22

Pasklidoji tarša