Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu > UBR valdymo planai ir priemonių programos

 

UBR valdymo planai ir priemonių programos

Šioje rubrikoje pateikiame glaustą informaciją apie Nemuno, Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR valdymo planų ir priemonių programų 2016-2021 m. rengimo eigą. Rubrikos gale taip pat rasite UBR valdymo planus ir priemonių programas 2010-2015 m.

 

2013 m. lapkričio mėn. pradėti rengti atnaujinti UBR valdymo planai ir priemonių programos 2015-2021 m.


2014 m. gruodžio mėn. visuomenei komentuoti pateikti UBR valdymo planų ir priemonių programų projektai. Iki 2015 m. birželio mėn. visuomenė buvo kviečiama komentuoti šiuos dokumentus.

 

2015 m. gegužės-birželio mėn. buvo organizuoti posėdžiai su koordinavimo tarybom, skirti supažinti su vandens ir vandens telkinių valdymo sistema ir aptarti esamas vandensaugos problemas bei numatomas vandensaugos priemones.

 

 

UBR valdymo planai ir priemonių programos 2010-2015 m.:


2010 m. liepos 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1098 "DĖL NEMUNO UPIŲ BASEINŲ RAJONO VALDYMO PLANO IR PRIEMONIŲ VANDENSAUGOS TIKSLAMS NEMUNO UPIŲ BASEINŲ RAJONE PASIEKTI PROGRAMOS PATVIRTINIMO" patvirtintas Nemuno upių baseinų rajono valdymo planas ir priemonių vandensaugos tikslams Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programa 2010 - 2015 m.

 

 

Nemuno plano ir priemonių programos 2010 - 2015 m. angliškos versijos:

 

Nemuno UBR valdymo plano ir priemonių programos 2010 - 2015 m. pagrindžiamoji medžiaga:

 


2010 m. lapkričio 17 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1616 patvirtino Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planą ir priemonių programą 2010 - 2015 m..

 

2010 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1618 patvirtino Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planą ir priemonių programą 2010 - 2015 m.

 

2010 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1617 patvirtino Ventos upių baseinų rajonų valdymo planą ir priemonių programą 2010 - 2015 m..

 

Lielupės, Ventos ir Dauguvos UBR valdymo planų ir priemonių programų 2010 - 2015 m. pagrindžiamoji medžiaga: