Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tyrimai, užsakomieji darbai > ATASKAITA APIE UŽTVANKAS, GALINČIAS SUKELTI NEIGIAMAS PASEKMES APLINKAI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI

 

ATASKAITA APIE UŽTVANKAS, GALINČIAS SUKELTI NEIGIAMAS PASEKMES APLINKAI IR ŽMOGAUS SVEIKATAI

Ataskaita parengta įgyvendinant ŽUM ir AM įsakymą Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“.

 

ATASKAITA „Užtvankų, kurios avarijų atveju gali sukelti reikšmingas neigiamas pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ar ekonominei veiklai inventorizavimas“.